Vigorcolpo

Tipo Kind Potenza STAB Damage DPS STAB DPS Durata Costo energia
Erba Caricati 90 108 34.6 41.5 2.6 s

Sfide Allenatore

Potenza
90
Energia
-50
Turns
6

Type Effectiveness

This Move Against These Types of Pokémon How Effective?
Vigorcolpo AcquaTerraRocciaSuper Effective (x1.60)
DragoFuocoAcciaioErbaVelenoVolanteColeotteroNot Very Effective (x0.62)
Vigorcolpo - Against These Types of Pokémon
Super Effective
AcquaTerraRoccia (x1.60)
Not Very Effective
DragoFuocoAcciaioErbaVelenoVolanteColeottero (x0.62)
Vigorcolpo Can Be Used By (10 Pokémon)