Tipo Veleno

94
Pokémon
10
Attachi
Veleno Type Moves - Against These Types of Pokémon
Super Effective (x1.60)
FollettoErba
Not Very Effective (x0.62)
RocciaSpettroVelenoTerra
Not Very Effective (x0.39)
Acciaio
This Type of Moves Against These Types of Pokémon How Effective?
Veleno FollettoErbaSuper Effective (x1.60)
RocciaSpettroVelenoTerraNot Very Effective (x0.62)
AcciaioNot Very Effective (x0.39)
Moves of These Types - Against Veleno Type of Pokémon
Not Very Effective (x0.62)
FollettoLottaErbaVelenoColeottero
Super Effective (x1.60)
PsicoTerra
Moves of These Types Against This Type of Pokémon How Effective?
FollettoLottaErbaVelenoColeottero Veleno Not Very Effective (x0.62)
PsicoTerra Super Effective (x1.60)
Veleno Type Pokémon
Attacco veloce Tipo Potenza DPS
Attacchi veloci
Velenpuntura Veleno 10 12.5
Acido Veleno 9 11.3
Velenospina Veleno 5 8.3
Attacco caricato Tipo Potenza DPS
Attacchi caricati
Sporcolancio Veleno 130 41.9
Fangobomba Veleno 80 34.8
Fangonda Veleno 110 34.4
Velenocroce Veleno 40 26.7
Fango Veleno 50 23.8
Velenodenti Veleno 35 20.6
Acidobomba Veleno 20 6.7