Magikarp
#129 Magikarp
Su Balık Pokémon Magikarp, sadece çırpınan ve su sıçratan bir Pokémon olarak, Pokémon’ların yüz karasıdır. Bu davranışı, bilim adamlarını onun üzerinde araştırma yapma konusunda harekete geçirmiştir.
Maks. CP Maks. HP Saldırı Savunma Dayanıklılık Yakalanma Kaçma Yumurta Arkadaş
220 43 29 102 40 %0.70 %0.15 2 km 1 km
Hızlı Hareketler
Hızlı Hareket Tür Hasar DPS
Splash Su 0 0
Özel Hareketler
Özel Hareket Tür Hasar DPS
Struggle Normal 35 15.9
Bu Türlerdeki Hareketler Bu Pokémona Karşı Ne Kadar Etkili?
ÇelikAteşSuBuzMagikarp
Magikarp
Az Etkili
ÇimenElektrikÇok Etkili
Bu Türlerdeki Hareketler - Magikarp Karşısında
Az Etkili
ÇelikAteşSuBuz
Çok Etkili
ÇimenElektrik
Evrim Zinciri
Evrim Zinciri

Magikarp

Magikarp
400

Gyarados

Gyarados
Yorumlar
Yorumlar